ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

ADATVÉDELMI POLITIKA ÉS A SÜTIK HASZNÁLATA

A weboldalunkra látogatók adatainak védelme rendkívül fontos számunkra. Ezért mindent megteszünk a weboldalunk látogatóinak személyes adatainak védelme érdekében. Ez az adatvédelmi szabályzat világosan bemutatja és elmagyarázza az összes személyes adat feldolgozásának elveit és hatályát. Tartalmazza továbbá a sütik használatára vonatkozó eljárást is. A személyes adatok feldolgozásának magas szintű védelme érdekében a legkorszerűbb technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazzuk.

 
Az adatvédelmi szabályzat a https://innpro.hu honlapot használó valamennyi személynek szól. 2023. június 30-tól érvényes.

DEFINÍCIÓK:

 1. Adminisztrátor – olyan szervezet, amely önállóan határozza meg a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit. A személyek személyes adatainak kezelője az INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik.
 2. Személyes adat – azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ,
 3. Honlap: internetszolgáltatás elérhető a következő címen: https://innpro.hu
 4. RODO – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről,
 5. Címzett/felhasználó – a weboldalunk látogatói,
 6. Szabályzat – ez az adatvédelmi szabályzat, amely 2023. június 30-án lép hatályba.
 7. Sütik – a felhasználók eszközein (pl. laptopon, számítógépen, táblagépen vagy telefonon) tárolt informatikai adatok, szöveges fájlok, amelyeket a weboldalak továbbítanak.

KI A SZEMÉLYES ADATOK KEZELŐJE, ÉS HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELE?

A weboldal valamennyi felhasználójának személyes adatainak kezelője a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (EU) értelmében az INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. vállalat, amely a következő címen elérhető weboldal kezelője: https://innpro.hu

HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA AZ ADATKEZELŐVEL?

A https://innpro.hu/ weboldal használatának részeként a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos minden kérdésben kapcsolatba léphet az adminisztrátorral a [email protected] e-mail címen vagy a megadott címre küldött levélben: INNPRO, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik.

HOGYAN SZEREZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT, ÉS MILYEN TÍPUSÚ ADATAIT KEZELJÜK?

Személyes adatait akkor kapjuk meg Öntől, amikor belép a weboldalra, kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, érdeklődésével vagy hírlevélre való feliratkozásával kapcsolatban. Ezenkívül a weboldalon található fiókregisztrációs űrlap részeként is kapunk adatokat. A rendszergazda a következő személyes adatait kezeli:

 1. az Ön neve/cégneve, e-mail címe, telefonszáma, a weboldalunkon és az e-mail címén keresztül küldött üzenet szövegében szereplő információk a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése és a velünk való kapcsolatfelvétel céljából,
 2. az Ön neve, e-mail címe hírlevelünkre való feliratkozás beállítása céljából,
 3. az Ön cégneve, TIN-je, neve, címe, e-mail címe, telefonszáma és bejelentkezési száma a számla regisztrációjához,
 4. a cookie-k használatával kapcsolatban: IP-cím, domainnév, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, valamint a Felhasználó navigációs útvonalára és az egyes aloldalakon eltöltött időre vonatkozó adatok,
 5. a megrendelés leadásához és a számla vagy számla kiállításához szükséges adatok: név, vezetéknév, cégnév, cím, nip, telefonszám, e-mail cím a megrendelés leadásakor,

MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

 • Kommunikáció veled. Az Ön személyes adatait arra használjuk, hogy a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban különböző csatornákon keresztül, például e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kommunikáljunk Önnel.
 • Termékek, szolgáltatások értékesítése és szállítása, valamint a https://innpro.hu/ teljes körű használata. Az Ön személyes adatait a megrendelések felvételéhez és feldolgozásához használjuk fel,
 • Marketing. Az Ön adatait közvetlen marketingtevékenységek végzése érdekében dolgozzuk fel, valamint azért, hogy hírlevelet küldjünk Önnek ajánlatokról vagy kereskedelmi információnak minősülő tartalmakról szóló, e-mailben küldött információkkal.
 • A szolgáltatások biztonságának garantálása. Az Ön személyes adatait az általunk elektronikusan nyújtott szolgáltatások biztonságának garantálása érdekében használjuk fel,
 • Csalásmegelőzés. Az Ön személyes adatait a csalások és visszaélések megelőzésére és felderítésére használjuk fel az Ön biztonságának védelme érdekében,
 • A jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében. Az Ön adatait a jogszabályoknak való megfelelés érdekében gyűjtjük és használjuk fel,
 • A panaszok és megkeresések kezelése. Az Ön személyes adatait az Ön által benyújtott vagy a weboldalunkkal kapcsolatos panaszok kezelésére, valamint az Ön által küldött megkeresések megválaszolására használjuk fel,
 • Ajánlások és személyre szabás. Az Ön személyes adatait az Ön számára érdekes termékek és szolgáltatások ajánlása céljából dolgozzuk fel.

MILYEN ALAPON KEZELJÜK AZ ÖN ADATAIT?

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i európai parlamenti és tanácsi (EU) rendeletnek megfelelően kezeljük az Ön adatait:

 1. Ha az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a RODO 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja). Az adatkezelő az Ön személyes adatait többek között a következők alapján kezeli:
 • fogyasztói jogszabályok, 
 • adójog 
 • polgári jog,
 • távközlési jog, 
 • az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályok
 1. Ha az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a RODO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja), 
 2. amikor a feldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul (RODO 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az Ön hozzájárulása személyes adatainak feldolgozásához önkéntes. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezeléssel való összeegyeztethetőséget.

MEGOSZTJUK-E AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait az adatkezelő leányvállalataival osztjuk meg. Ők ugyanolyan magas szintű gondosságot tanúsítanak az Ön személyes adatainak biztonsága tekintetében. A megosztásra szigorúan meghatározott célokból és az alábbiakban leírt módon kerül sor:

 • Az Ön személyes adatait kizárólag az általánosan alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseiből eredő mértékben és célokra bocsátjuk a hatóságok és a közfeladatokat ellátó vagy a hatóságok nevében eljáró szervezetek rendelkezésére, 
 • Személyes adatait megosztjuk az adatkezelővel együttműködő szervezetekkel, amelyek a személyes adatokat a vonatkozó szerződések alapján dolgozzák fel,
 • Megosztjuk az Ön személyes adatait az ügyintéző feladatait ellátó szervezetekkel, pl. a szoftverszolgáltatóval,
 • Felhasználóinkra vonatkozó statisztikai adatokat osztunk meg harmadik felekkel; a harmadik felek ezen információk alapján nem tudnak konkrét felhasználót azonosítani.

TOVÁBBÍTJUK-E ADATAIT AZ EEÁN KÍVÜLI ORSZÁGOKBA?

A weboldalunkon személyes adatokat feldolgozó és gyűjtő szervezetek többnyire Lengyelországban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban találhatók. Az EGT-n kívül csak a weboldalunk statisztikai szolgáltatásainak nyújtásában együttműködő, a Google Analytics eszközt használó Google Inc. székhelye található az USA-ban. Az Európai Bizottság iránymutatásainak megfelelően egyedi értékelést végeztünk a Google-nak történő határokon átnyúló adattovábbítás során biztosított adatvédelem mértékéről. Értékelésünk szerint a Google által biztosított adatvédelmi szabályzat tartalmazza az összes szükséges szerződéses záradékot ahhoz, hogy megfelelő szintű védelmet biztosítson ezen adatok számára. Szolgáltatásunk igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy statisztikai adatait a Google Inc. részére továbbítsuk, amelynek szerverei és központja az Egyesült Államokban található. Ha Ön nem járul hozzá adatai továbbításához, akkor fel kell hagynia szolgáltatásunk használatával.

MENNYI IDEIG KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az adatokat a fenti célok teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg; nem kevesebb, mint az archiválási szabályzatban vagy más jogszabályokban meghatározott időtartam. A személyes adatokat tartalmazó elektronikus dokumentumokat akkor is megőrizzük, ha:

 1. az adatok relevánsak lehetnek bármely folyamatban lévő vagy jövőbeli jogi eljárás szempontjából, 
 2. jogszabály kötelezi erre, 
 3. úgy véljük, hogy az adatok relevánsak lehetnek jogaink megállapítása, érvényesítése vagy védelme során,

MILYEN JOGAI VANNAK A SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSÁVAL SZEMBEN?

Az Ön személyes adatainak feldolgozása magában foglalja az Ön magánéletének védelmével kapcsolatos jogainak tiszteletben tartását.

Hogyan gyakorolhatja jogait: A jogai gyakorlása érdekében kapcsolatba léphet a szolgáltatási adminisztrátorral a következő e-mail címen: [email protected]. A kijelölt személyhez fordulva megkaphatja adatai másolatát, vagy egyéb tájékoztatást kaphat azok feldolgozásáról. Személyes adatainak biztonsága érdekében olyan belső eljárásokat vezettünk be, amelyek lehetővé teszik, hogy jogait könnyen gyakorolhassa.

Ha az alább leírt jogok bármelyikével élni kíván, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyintézővel a [email protected] címen.

 • Személyes adataihoz való hozzáférés joga. E jog gyakorlása lehetővé teszi számunkra, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy kezeljük-e az Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy megkapja személyes adatainak másolatát. Ezen túlmenően azt is lehetővé teszi, hogy meggyőződjön arról, hogy az Ön adatait jogszerűen kezeljük.
 • A személyes adatok helyesbítéséhez való jog. Ha azt észleli, hogy adatai hiányosak, valótlanok vagy elavultak, lehetősége van arra, hogy kérje a megadott információk helyesbítését. Felhívjuk figyelmét, hogy kérésének teljesítése során kötelesek vagyunk ellenőrizni az Önre vonatkozó, nekünk megadott új személyes adatok pontosságát.
 • A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog. Felhívjuk figyelmét, hogy amikor Ön tiltakozik a további feldolgozás ellen, meg kell győződnünk arról, hogy továbbra is van-e nyomós és jogos alapunk arra, hogy személyes adatait továbbra is feldolgozzuk. E jog gyakorlása lehetővé teszi, hogy a következő esetekben kérje személyes adatai további feldolgozásának korlátozását:
 • Ha megkérdőjelezi személyes adatainak pontosságát,
 • Ha úgy találja, hogy a feldolgozásunk nem felel meg az alkalmazandó jognak,
 • Ha az Ön adataira követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szüksége.
 • A személyes adatok törléséhez való jog. Kötelesek vagyunk az Ön személyes adatait azonnal törölni:
 • Amikor az Ön adataira már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták, 
 • Amikor Ön élt a feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jogával, 
 • Amikor Ön visszavonta a hozzájárulását, amely alapján személyes adatait feldolgoztuk, 
 • Amikor az Ön adatait jogellenesen dolgoztuk fel, vagy amikor az alkalmazandó jog által előírt kötelezettség teljesítése érdekében kötelesek vagyunk törölni az Ön személyes adatait.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem minden esetben vagyunk kötelesek törölni az Ön adatait, különösen akkor, ha a feldolgozás jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 • A személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga akkor áll fenn, ha úgy véli, hogy az adatkezelés érinti az Ön jogait vagy szabadságát. A tiltakozáshoz való jogát az Ön különleges helyzetével indokolhatja, amelyből az következik, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti az Ön jogait vagy szabadságát. Bizonyos különleges helyzetekben bizonyítani tudjuk, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozására olyan jogos alapunk van, amely felülírja az Ön jogait és szabadságait. Elsősorban a weboldal biztonságának biztosítása és a csalás megelőzése esetén. A jelzett esetekben ez a jog nem kombinálható a törléshez való joggal.
 • A személyes adatok hordozhatóságához való jog. Ha személyes adatait személyesen kívánja megkapni, vagy az Ön által kijelölt harmadik félnek szeretné átadni személyes adatait egy közös, géppel olvasható formátumban, akkor élhet az adatok hordozhatóságához való jogával.

 • Panaszhoz való jog. Ne feledje, hogy joga van panaszt tenni a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatóságnál, amely a Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatal elnöke (cím: Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke, Stawki utca 2, 00-193 Varsó). Bár Önnek joga van panaszt tenni, nagyon hálásak lennénk, ha a panasz benyújtása előtt lehetőséget adna nekünk arra, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos ügyét és aggályait megvitassuk. Ezért nagyon örülnénk, ha felvenné a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Igyekszünk minden jogilag indokolt kérésre a lehető leggyorsabban válaszolni. Ha az Ön kérelme különösen összetett, vagy több kérelmet nyújtott be, előfordulhat, hogy a szokásosnál hosszabb időt vesz igénybe. Ebben az esetben tájékoztatjuk Önt a határidő meghosszabbításáról, és folyamatosan tájékoztatjuk a kérelme feldolgozásáról.

MENNYIRE BIZTONSÁGOSAK AZ ADATAIM?

 • Arra törekszünk, hogy a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtsuk a weboldal felhasználóinak, ezért folyamatosan dolgozunk azon, hogy az Ön személyes adatait speciális titkosítási protokollok és speciális szoftverek segítségével biztosítsuk és védjük az átvitel során.
 • Folyamatosan megszervezzük, fenntartjuk és frissítjük a felhasználóink személyes adatainak megszerzésével, tárolásával és közzétételével kapcsolatos fizikai, elektronikus és eljárási biztosítékokat. A bevezetett biztosítékok a legmagasabb szintű bizalmat nyújtják az Ön személyes adatainak biztonsága iránt,
 • Az Önre vonatkozó, általunk feldolgozott összes információt megfelelően titkosított és biztonságos szervereken tároljuk. A rendszergazda rendszeresen értékeli a hálózaton belüli biztonsági szintet, és biztosítja, hogy figyelemmel kíséri a belső szabályozásokat és eljárásokat, hogy megvédje az Ön adatait minden lehetséges negatív következménnyel szemben.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy még a legkorszerűbb technológián alapuló legmagasabb biztonsági előírások sem nyújtanak abszolút biztonságot az Ön személyes adatai számára, ha az információkat az interneten vagy nyilvánosan hozzáférhető hálózatokon keresztül teszik hozzáférhetővé. Ezért fennáll annak a kockázata, hogy személyes adataihoz illetéktelen harmadik felek hozzáférhetnek.

A COOKIES FELHASZNÁLÁSA

Mik azok a sütik? Ezek nem mások, mint bármilyen informatikai adat, különösen szöveges fájlok, amelyeket a felhasználók a különböző weboldalak által továbbított végberendezéseiken tárolnak. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük az Ön készülékét, és az Ön egyéni preferenciáinak megfelelő weboldalt jelenítsünk meg. A sütik általában a következőket tartalmazzák: a weboldal neve, ahonnan származnak,

Milyen célra használunk sütiket? Sütiket és más technológiákat (együttesen „Sütik”) használunk az Ön böngészőjének vagy eszközének felismerésére, valamint az Ön érdeklődési körének megismerésére és a szükséges funkciók biztosításához. Különösen a következő célokra használunk Sütiket:

 • A csalárd tevékenységek megelőzése,
 • a biztonság javítása,
 • Jelentés (ez lehetővé teszi számunkra, hogy mérjük és elemezzük szolgáltatásaink teljesítményét),

Milyen sütiket használunk? A weboldalon két fő sütitípust használunk: „munkamenet” úgynevezett „session cookie-kat” és „állandó” úgynevezett „persistent cookie-kat”. A munkamenet-sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek az Ön eszközén tárolódnak, amíg Ön ki nem kapcsolja a webböngészőjét. Az állandó sütik a sütik paramétereiben meghatározott ideig vagy az Ön által történő törlésükig tárolódnak az Ön eszközén. A weboldalon belül a következő típusú cookie-kat használjuk:

 • Szükséges – a weboldalon elérhető szolgáltatások használatának lehetővé tételéhez, pl. hitelesítési sütik – a weboldalon hitelesítést igénylő szolgáltatásokhoz használatosak,
 • Teljesítmény – lehetővé teszi a weboldal használatának módjára vonatkozó bármely információ gyűjtését,
 • Funkcionális – lehetővé teszik, hogy megjegyezze a kiválasztott konfigurációkat, és személyre szabja a felületet, például a választott nyelv vagy régió, a betűméret, a weboldal dizájnja stb. tekintetében,
 • Biztonsági okokból – ezeket a weboldalon belüli hitelesítési visszaélések felderítésére használják,

Milyen biztonsági szabályokat kell követnie? A készülékén legyen vírusirtó szoftver, amely naprakész vírusdefiníciós adatbázissal rendelkezik, a webböngészőjének naprakész és biztonságos verziója, és legyen bekapcsolva a „tűzfal”. Célszerű továbbá engedélyezni a webböngészőben az adathalászat elleni szűrőket, amelyek ellenőrzik, hogy egy weboldal valódi-e, és nem adathalászatra használják-e. Arra is ügyelnie kell, hogy milyen mellékleteket nyit meg, és milyen linkekre kattint. A felhasználók csak megbízható vezeték nélküli hálózatokat használjanak.

Tartalmaznak-e a sütik személyes adatokat? Bár a sütik nem tartalmaznak vagy minősülnek személyes adatnak, a sütikben tárolt bizonyos információk, például az Ön preferenciái, személyes adatnak tekinthetők. A sütik segítségével gyűjtött személyes adatok kizárólag a felhasználó számára bizonyos funkciók elvégzése céljából dolgozhatók fel a fentiekben leírtak szerint. Az ilyen adatok titkosítása oly módon történik, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

Hogyan garantáljuk a biztonságot? Az Ön személyes adatai feldolgozásának biztonsága érdekében olyan mechanizmusokat használunk a Sütik tárolására és olvasására, amelyek nem teszik lehetővé semmilyen érzékeny információ letöltését az Ön Eszközéről. Lehetetlen bármilyen vírus, trójai faló vagy más féreg átvitele a szervereinkről az Ön Eszközére.

Sütik törlése és beállítások módosítása. A weboldalnak a Cookie-k tárolására és megszerzésére vonatkozó jogosultsága az Ön hozzájárulásán alapul. Ezt a hozzájárulást a böngésző beállításakor vagy a weboldal elérésekor adja meg. Önnek lehetősége van arra, hogy bármikor és bármilyen módon konfigurálja a beállításait, és meghatározza a Cookie-k tárolásának feltételeit. A szabványos webböngésző szoftverek alapértelmezés szerint lehetővé teszik a cookie-k elhelyezését az Ön végberendezésén. A cookie-k automatikus kezelését bármikor maga is letilthatja a böngésző beállításaiban. Az alábbiakban különböző böngészők weboldalaira mutató linkeket talál, amelyek részletes útmutatásokat tartalmaznak a Cookie-kkal kapcsolatban, beleértve a törlésüket is:

 • Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 • Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 • Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 • Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Ha letiltja az összes sütit a böngészőjében, sem mi, sem harmadik felek nem fognak sütiket továbbítani az Ön böngészőjébe. Ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy minden egyes alkalommal, amikor meglátogatja a weboldalt, manuálisan kell beállítania bizonyos beállításokat, és előfordulhat, hogy egyes funkciók és szolgáltatások nem működnek.

A RODO által biztosított tiltakozási jog gyakorlása érdekében ki kell jelentkezni az összes eszközről, és törölni kell a sütiket azokról. A frissítési folyamat akár 48 órát is igénybe vehet.

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK – MARKETING ÉS HÍRLEVÉL

A portálon végzett tevékenységeivel kapcsolatos kapcsolattartási adatait és információkat felhasználhatjuk termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítésére. A feldolgozott adatokat és az Ön hozzájárulása alapján alkalmazott szabályokat mindig ennek megfelelően szabályozzuk. Lehetőséget biztosítunk Önnek arra is, hogy visszavonja a személyes adatainak marketingcélú feldolgozásához adott hozzájárulását, illetve hogy tiltakozzon adatainak ilyen célú feldolgozása ellen.

A marketingtevékenységek indoka elsősorban az Ön hozzájárulása és az Adatkezelőnek a szolgáltatások népszerűsítéséhez fűződő jogos érdeke. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön hozzájárulása a Rendszergazda marketingtevékenységéhez teljes mértékben önkéntes. Az Ön adatait mindaddig feldolgozzuk marketingcélokból, amíg Ön nem vonja vissza a hozzájárulását ahhoz, hogy kereskedelmi információkat kapjon az Adminisztrátortól.

A innpro.eu szolgáltatásai tartalmazhatnak harmadik féltől származó hirdetéseket és hivatkozásokat azok weboldalaira. A harmadik fél reklámpartnerek csak akkor gyűjthetnek Önről adatokat, ha Ön kölcsönhatásba lép az ő tartalmukkal, hirdetéseikkel és szolgáltatásaikkal.

AZ ADATVÉDELMI POLITIKA FELÜLVIZSGÁLATA

Az Adatvédelmi szabályzatot módosíthatjuk vagy frissíthetjük, különösen abban az esetben, ha a jogszabályi változások miatt szükségessé válik vagy kötelezővé válik a módosítás. Minden lényeges változást közzéteszünk ezen az oldalon, és ezen felül a weboldalunkon keresztül is tájékoztatjuk Önt.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során további információkat kaphat személyes adatainak feldolgozásáról, beleértve az Adatvédelmi szabályzat teljes hatályával kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat is.